श्री भोज प्रकाश माध्यामिक विद्यालयको अफिस तथा कक्षाकोठा